Privacy Policy

Inleiding
Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Em-fotografie:
Emily Heijthuisen, Prinses Irenestraat 9 te Echt
In het geval u mijn website bezoekt, of  producten of diensten afneemt verwerk ik uw persoonsgegevens. Dit doe ik om u zo goed mogelijk te helpen en mijn doelstellingen te bereiken. In deze verklaring leg ik uit met welk doel en op welke manier ik uw persoonsgegevens verwerk en hoe u hier controle over kan uitoefenen.

Wat doe ik?
Fotografie

 

Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u als identificeerbaar persoon, ze vertellen iets over wie u bent. Deze gegevens ‘verwerk’ ik als we deze opslaan, inzien, delen, versturen en verwijderen etc. Wanneer u een pakket afneemt bij Em-fotografie en/of uzelf registreert voor e-mailings of het aanvragen van prijsopgaven of overige informatie via de website of wellicht per telefoon, vragen wij u om bedrijfsgegevens en/ of contactgegevens in te vullen. Naast informatie die u zelf op onze website invult of aan de telefoon geeft, kan ik dit ook combineren met reeds eerder verkregen gegevens en met gegevens die ik automatisch ophaal met het gebruik van cookies en andere technische middelen, mits u hiervoor toestemming hebt gegeven. Zo kan ik u IP adres achterhalen, acties die uitgevoerd zijn op de website, het besturingssysteem dat u gebruikt of wat u downloadt op de site.  Het gaat dus eigenlijk om alle gegevens die ik in verband kan brengen met u, ook indirect.

De concrete persoonsgegevens die ik kan verwerken zijn:

  • Naam
  • E-mailadres, opt-in voor e-mailings
  • Contactgeschiedenis
  • Surfgedrag
  • Indien u e-mails van ons ontvangt, registreer ik uw interacties (open- en klikgedrag)
  • Factuur- en betaalgegevens
  • Foto’s

Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens zoals uw geloofsovertuiging, ras, politieke of seksuele voorkeur, strafrechtelijke gegevens, religie, lidmaatschap van een vakbond of biometrische/ genetische of medische achtergrond zonder dat u hier uw expliciete toestemming voor geeft.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Mijn doel is producten en/ of diensten aan u te leveren dus op de eerste plaats gebruik ik uw persoonsgegevens om te communiceren en identificeren. Dit betekent dat ik deze gegevens gebruik voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met mij sluit. De grondslag in de wet is hiervoor artikel 6 lid 1 sub b Algemene Verordening Persoonsgegevens ‘AVG’.

Daarnaast zal ik in het kader van marketingactiviteiten ook uw persoonsgegevens gebruiken als ik denk dat dit relevant voor u kan zijn als klant. Denk hierbij aan aanbiedingen en advertenties op de interesses die ik van u weet. Maar ook voor het versturen van  social media. De grondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Tot slot is het mogelijk dat ik in het kader van mijn wettelijke verplichtingen persoonsgegevens moet verwerken omdat de wet ons dit verplicht. De grondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 sub c AVG.

Verplichte verstrekking
Wanneer ik u om persoonsgegevens vraag, dan maak ik per situatie kenbaar of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Em-fotografie niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden
Ik verstrek, verkoop, verhuur of leas je persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij ik wettelijk verplicht ben om gegevens te verstrekken of wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
Em-fotografie maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijn
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een van de doelen die we beschreven hebben. Op grond van de wet kunnen de bewaartermijnen nog variëren, maar u mag ervan uitgaan dat ik na 2 jaar na het laatste contact tussen u en Em-fotografie alle persoonsgegevens wis die ik niet meer noodzakelijkerwijs hoef te verwerken. ik kan wel kiezen voor anonimiseren in plaats van wissen als dit nodig is voor bijvoorbeeld onze statistieken.

Beveiliging van persoonsgegevens
Em-fotografie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, waaronder:
Onze website en software heeft een SSL-certificaat die bezoekers en gebruikers de garantie geven dat (persoonlijke) gegevens via browsers via HTTPS worden verzonden, waardoor informatie wordt gecodeerd en beveiligd.

Rechten die je uit kan oefenen
Als ik persoonsgegevens over u verwerk dan heeft u het recht hierover controle uit te oefenen als onderdeel van uw privacy. Zo mag u een verzoek doen om inzage te verkrijgen in welke persoonsgegevens ik van u heb opgeslagen en kan ik dit voor u rectificeren als u een fout opmerkt. Ik kan zelfs uw verzoek tot bezwaar of vergetelheid inwilligen wanneer blijkt dat de verwerking niet langer of niet op de manier zoals ik dat doe gerechtvaardigd is.

Wat uw verzoek ook is, neem contact met mij op en we komen samen tot een oplossing. Hiervoor kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen
Em-fotografie houdt zich het recht voor deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. De meest recente wijzigingen dateren van 17 augustus 2018. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op mijn website. Em-fotografie kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet aan u bekend zijn gemaakt. In dat geval neem ik contact met u op alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen voor de bescherming van persoonsgegevens en om u de kans te bieden te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit privacy statement of het privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met mij opnemen via onderstaande gegevens:

Em-fotografie
Prinses Irenestraat 9
6101 JC Echt
Telefoon Algemeen: +31 (0)6 31041970
E-mail: e.heijthuisen@gmail.com